Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση - διανυκτέρευση μαθητών/μαθητριών - συνοδών από το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων και επιστροφή

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων διοργανώνει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (2 διανυκτερεύσεις) στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα) από 23/02/2024 έως 25/02/2024.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν προσφορά. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην Διευθύντρια του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου από 18/12/2023 ως 21/12/2023 και ώρα 10:00΄ σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη: «Προσφορά για μετακίνηση - διανυκτέρευση εκπαιδευτικής εκδρομής 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων (κλειστή προσφορά)». Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας καμία προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την την Παρασκευή 22/12/2023 στις 13:15.

Αναλυτικά η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1ου ΚΑΙ 2ου
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό ότι στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων, υπάρχουν για το σχολικό έτος 2023 - 2024, οι παρακάτω κενές θέσεις μαθητών ανά τάξη:

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

  • Μία (1) θέση στη Δ' τάξη.
  • Μία (1) θέση στην Ε' τάξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση του 2ου Πειραματικού, στις 08 και 11/09/2023. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 (Γραφείο Διεύθυνσης - 2ο ΠΔΣ  & ώρα 10.15 π.μ.).

 

Ο Πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ     
Κώτσης Κωνσταντίνος      
Καθηγητής              
ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

 

 

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων

Μπορείτε να δείτε τον Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία ΖΠΑ Ιωαννίνων για το σχ. έτος 2023-2024 εδώ.

Επί των πινάκων μοριοδότησης, τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της αίτησης των υποψηφίων έως 24/8/23, 23:59.

 

 

 

 

Τελικός Πίνακας Εισακτέων μαθητών/τριών για την Α' τάξη, 2023-2024

Μπορείτε να δείτε τον επικυρωμένο από το ΕΠΕΣ τελικό πίνακα εισακτέων μαθητών/τριών για την Α' τάξη, 2023-2024 εδώ.

 

Από τη Δ/νση

 

Πίνακας αποτελεσμάτων κλήρωσης για την Α' τάξη, 2023-2024

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον πίνακα με τους εισακτέους/ες και επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες της Σχολικής μας Μονάδας κατά την κλήρωση για την Α΄τάξη Σχολικού Έτους 2023-24.

Πίνακας επικυρωμένων από το ΕΠΕΣ αποτελεσμάτων κλήρωσης, 2023-2024

Ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο έχει ισχύ μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2024.

 

  

 

 

Κύλιση στην Αρχή