Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Α' Δημοτικού

first book

Το «Πρώτο μου Βιβλίο» είναι το αποτέλεσμα της προσωπικής δουλειάς του μάθε μαθητή-τριας της Α΄ Δημοτικού στην ενασχόλησή του/της με τα «Βιβλία των γραμμάτων».

Το κάθε παιδί μέσα από το «Βιβλίο» του έχει τη δυνατότητα να κάνει αναδρομή στην προσπάθειά του να κατακτήσει τη δεξιότητα της γραφής αλλά  και την ορθογραφία κάποιων βασικών λέξεων. Η σύνθεση των προτάσεων κάθε γράμματος είναι συλλογική δουλειά που ενθουσιάζει τα παιδιά και τα κινητοποιεί να προτείνουν για γραφή τη δική τους πρόταση με την επανάληψη του υπό διαπραγμάτευση γράμματος.

Η επιλογή του εξώφυλλου, η εσωτερική διακόσμηση και η αναγραφή του ονόματός τους ως συγγραφείς είναι μια διαδικασία που επίσης τα ευχαριστεί και τα κάνει να νιώθουν περήφανα για τις «κατακτήσεις» τους, ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους και δρώντας ως κίνητρο  για τη δημιουργία περισσότερο σύνθετων «Βιβλίων» στις επόμενες Τάξεις.


Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Βέργου Βασιλική

Κύλιση στην Αρχή