Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Α' Δημοτικού

Αναγνώριση συναισθημάτων, 2023

Στόχος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα του Δημοτικού σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/τριων. Την Παρασκευή 22/09/2023 στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης (σχ. έτος 2023-2024) ήρθαν σε επαφή με τα συναισθήματά τους και τα ταξινόμησαν σε ευχάριστα και δυσάρεστα. Έπειτα μέσω παιγνιώδους διαδικασίας δημιούργησαν τη γωνιά των συναισθημάτων “ψαρεύοντας” κόκκινες και πράσινες καρδούλες. Ακολούθησε συζήτηση και εξιστόρηση περιστατικών κατά τα οποία τα παιδιά βίωσαν το συναίσθημα που ψάρεψαν.

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα της συνολικής υγείας των παιδιών. Τη Δευτέρα 25/09/2023 οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης ήρθαν σε επαφή με τα συναισθήματα της χαράς της λύπης, του θυμού και του ενθουσιασμού, ακούγοντας 4 μουσικά κομμάτια και αντιστοιχώντας καθένα από αυτά σε ένα από τα παραπάνω συναισθήματα. Σε δεύτερη φάση χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και προσπάθησαν να αποτυπώσουν τα συναισθήματα αυτά με εκφράσεις του προσώπου και του σώματός τους.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μπάρμπα Μαρία (ΠΕ70)


Κύλιση στην Αρχή