Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Α' Δημοτικού

Συμμετέχουμε στο eTweening: Think ECO, Act green!

Το Σχολείο μας συμμετέχει και τη σχολική χρονιά 2023-2024 σε ευρωπαϊκά προγράμματα, από τα οποία οι μαθητές/τριες έχουν να αποκομίσουν πολλά οφέλη. Το eTwinning είναι ένα από αυτά τα προγράμματα καθιστώντας το σχολείο μέλος στην Κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης. Επιπλέον αποτελεί μια πρωτοβουλία που διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολείων μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια δράση της Ευρώπης, κατά την οποία σχολικές μονάδες από Ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται με παιδαγωγικούς, πολιτισμικούς και κοινωνικούς στόχους.

Η Α' τάξη συμμετέχει στο eTwinning έργο "Think ECO, act GREEN!", το οποίο περιλάμβάνει 32 συμμετοχές από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι μαθητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με μαθητές/τριες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, βγαίνοντας από τα όρια της τάξης, μέσω μιας βελτιωμένης παιδαγωγικής διαδικασίας, ενώ θα γνωρίσουν τρόπους να ανακυκλώνουν υλικά και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Παράλληλα θα αναπτύξουν τις ικανότητες να επικοινωνούν στα αγγλικά με μαθητές/τριες από άλλα σχολεία, θα αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μπάρμπα Μαρία (ΠΕ70) 

Κύλιση στην Αρχή