Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Β' Δημοτικού

human rights thub

Το in action αποτελεί ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ενεργοποίησης της σχολικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες -έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Το βιβλίο των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από τους μαθητές της Β' τάξης (Σχ. έτος: 2019-2020), είναι μια πολυδιάστατη αποτύπωση βασικών εννοιών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως η ισότητα, η ισονομία, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις, μέσα από την Τέχνη και τον Γλωσσικό Πλουραλισμό ως αποτέλεσμα ενός οικουμενικού διαλόγου για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα  κατά των ανισοτήτων και των διακρίσεων με σκοπό τη διάχυση στην ευρύτερη κοινότητα του σχολείου μας. 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Οι εικαστικές δημιουργίες που παρουσιάζονται είναι η αποτύπωση της προσωπικής άποψης κάθε μαθητή/τριας ? δημιουργού, με παιδαγωγικό υλικό τα ανθρωπάκια ? παγκόσμια σύμβολα κατά των διακρίσεων και των ανισοτήτων του κοινωνικού ακτιβιστή καλλιτέχνη Keith Haring.

ΚΕΙΜΕΝΑ: Τα μηνύματα που συνοδεύουν κάθε εικαστική δημιουργία του/της μαθητή/τριας είναι η προσωπική σκέψη του/της, όπως αυτή προέκυψε από την επαφή και την παρατήρηση του έργου τέχνης και αποτυπώθηκαν  στη μητρική και σε άλλες δύο γλώσσες (αγγλικά και γαλλικά)

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ελευθεριάδου Λασκαρίνα (ΠΕ70), Λώλου Μαρία (ΠΕ06), Τζακώστα Ζαμπέτα (ΠΕ05) 


human rights book

Κύλιση στην Αρχή