Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Β' Δημοτικού

anixneytes thub

Το ηλεκτρονικό περιοδικό "ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ" της Β' τάξης (σχ. έτος 2019-2020), αποτυπώνει τη μεθοδολογία υλοποίηση του project "Ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από την Τέχνη και την Πολυγλωσσία", τα παιδαγωγικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και το παραγόμενο παιδαγωγικό υλικό που προέκυψε. Ειδικότερα πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό project με εργαλεία τον γλωσσικό πλουραλισμό και την τέχνη ως έναν οικουμενικό διάλογο για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά των ανισοτήτων και των διακρίσεων. Οι μαθητές έγιναν μικροί δημοσιογράφοι, πήραν συνεντεύξεις συνέταξαν και δημοσίευσαν άρθρα με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη διάχυση των παγκόσμιων μηνυμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρύτερη κοινότητα του σχολείου.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Ελευθεριάδου Λασκαρίνα (ΠΕ70), Λώλου Μαρία (ΠΕ06), Τζακώστα Ζαμπέτα (ΠΕ05) 

Κύλιση στην Αρχή