Εργαστήριο Πληροφορικής

Περιφερειακές συσκευές υπολογιστή, 2023Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα "ΤΠΕ και Πληροφορική", οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' τάξης (σχ. έτος 2022-2023) ήρθαν σε επαφή με τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος. Αρχικά διέκριναν και κατονόμασαν την Κεντρική Μονάδα και τις περιφερειακές συσκευές και στη συνέχεια δημιούργησαν στο Google Jamboard έναν απλό νοητικό χάρτη για την αποτύπωση των συσκευών, πληκτρολογώντας απλές λέξεις. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα εδώ.

Αντίστοιχα οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β' τάξης, χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου Libre Office Writer, δημιούργησαν έναν νοητικό χάρτη για να περιγράψουν τον διαχωρισμό των περιφερειακών συσκευών σε συσκευές Εισόδου και συσκευές Εξόδου. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα εδώ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ' τάξης χρησιμοποιήσαν το πρόγραμμα δημιουργίας νοητικών χαρτών VYM (View Your Mind).

Επιπλέον αξιοποιήσαμε το μαθησιακό αντικείμενο ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΒΙΝΤΕΟ, ΚΟΥΙΖ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ από το Φωτόδεντρο.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική, ΠΕ86


Κύλιση στην Αρχή