Εργαστήριο Πληροφορικής

Αυτοπαρουσίαση των μαθητών στο έργο eTwinning "STEAM mission: From the Earth to the Moon"Στα πλαίσια του συναρπαστικού eTwinning Project "STEAM mission: From the Earth to the Moon", οι μαθητές/τριες της Ε' τάξης επέλεξαν να αυτοπαρουσιαστούν δημιουργικά και διασκεδαστικά, αξιοποιώντας την τεχνολογία. 

Αρχικά ανέλαβαν τον ρόλο των δημιουργών επιλέγοντας χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά τους. Με τη βοήθεια του εργαλείου https://avatarmaker.com/, δημιούργησαν μοναδικά avatars που τους αντιπροσωπεύουν στον ψηφιακό κόσμο. Μπορείτε να δείτε τα avatars εδώ.

Ωστόσο, το βήμα αυτό αποτέλεσε μόνο ένα μέρος της διαδικασίας, καθώς η πραγματική πρόκληση ήρθε με την ανάγκη να μοιραστούν πληροφορίες για τους εαυτούς τους με άλλους μαθητές/τριες, χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα. Μέσα από ένα συνεργατικό έγγραφο Google, οι μαθητές/τριες μοιράστηκαν τις προσωπικές τους πληροφορίες, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην ανταλλαγή δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, και εμπειριών. Μπορείτε να δείτε την αυτοπαρουσίαση των μαθητών/τριών εδώ.

Αυτή η διαδικασία όχι μόνο ενίσχυσε τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών αλλά επίσης τους βοήθησε να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της κοινοποίησης στη διαδικασία της μάθησης. Αυτή η συνεργατική διαδικασία ενθάρρυνε την επικοινωνία, την ανταλλαγή ιδεών και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μαθητών. Τα Google Docs παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τη συνεργασία, ενισχύοντας τις δεξιότητες συνεργασίας και την ψηφιακή γραπτή έκφραση. Οι μαθητές/τριες έμαθαν να συνεργάζονται δημιουργικά, να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να αναπτύσσουν δεξιότητες που είναι ουσιώδεις στον ψηφιακό κόσμο και τη σύγχρονη κοινωνία.

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Χειλάς Αθανάσιος (ΠΕ70), Λώλου Μαρία (ΠΕ06)
Υποστήριξη: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86) 

Κύλιση στην Αρχή