Εργαστήριο Πληροφορικής

Αυτοπαρουσίαση των μαθητών στο έργο eTwinning "Travelers of Science"Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου eTwinning "Travelers of Science" οι μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης προχώρησαν σε μια καινοτόμα αυτοπαρουσίαση, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα, την τεχνολογία και την επικοινωνία.

Αρχικά δημιούργησαν τα προσωπικά τους avatar χρησιμοποιώντας το εργαλείο https://avatarmaker.com/, για να προσθέσουν μια διασκεδαστική και προσωπική πινελιά στην αυτοπαρουσίασή τους. Στη συνέχεια, ανά δύο, ενσωμάτωσαν αυτά τα avatar στο Scratch προκειμένου να δημιουργήσουν ζωντανά animation. Οι μαθητές, αναδεικνύοντας τις δεξιότητές τους στον τομέα της ψηφιακής δημιουργίας και του προγραμματισμού, συνεργάστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν αντίστοιχα animation αυτοπαρουσιάσεων. Αυτή η διαδικασία ενίσχυσε την ομαδική εργασία και τη δημιουργική σκέψη των μαθητών/τριών.

Επιπλέον οι μαθητές/τριες αξιοποίησαν την ενσωματωμένη στο Scratch τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης για τη μετάφραση και τη μετατροπή κειμένου σε ήχο, που τους επέτρεψε να προσθέσουν φωνητικά στοιχεία στις δημιουργίες τους, καθώς και να ενισχύσουν την ποικιλομορφία και την προσωπική έκφραση. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/τριες ενισχύσαν τις δεξιότητές τους στον τομέα της τεχνολογίας, του προγραμματισμού,  της δημιουργίας πολυμέσων και της δημιουργίας περιεχομένου. Οι μαθητές/τριες έμαθαν να συνεργάζονται δημιουργικά, να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να αναπτύσσουν δεξιότητες που είναι ουσιώδεις στον ψηφιακό κόσμο και τη σύγχρονη κοινωνία. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα εδώ.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Πουρλιάκας Γρηγόριος (ΠΕ70)
Υποστήριξη: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86), Λώλου Μαρία (ΠΕ06)

Κύλιση στην Αρχή