Εργαστήριο Πληροφορικής

Οι μαθητές της Δ' αυτοπαρουσιάζονται, 2024Στο πλαίσιο του προγράμματος Οδυσσέας που έχει ως αντικείμενο τη συνεργατική διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης των μαθητών σχετικά με την ασφαλή και δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτυου (Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], Πανεπιστήμιο Κρήτης), οι μαθητές/τριες της Δ' τάξης προχώρησαν σε μια αυτοπαρουσίαση, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα και την τεχνολογία.

Αρχικά δημιούργησαν τα δικά τους avatar με την online εφαρμογή https://avatarmaker.com/. Στη συνέχεια δημιούργησαν, σε ομάδες, animation αυτοπαρουσίασης με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, ενώ αξιοποίησαν την ενσωματωμένη στο Scratch τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης για τη μετάφραση και τη μετατροπή κειμένου σε ήχο, που τους επέτρεψε να προσθέσουν φωνητικά στοιχεία στις δημιουργίες τους. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα εδώ.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:  Νικολού Αγγελική (ΠΕ86)

Κύλιση στην Αρχή