Ενδοσχολική Επιμόρφωση

Ενδοσχολική Επιμόρφωση

 

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση με τις παρακάτω θεματικές:

 

Κύλιση στην Αρχή