Εκπαιδευτικοί Όμιλοι

Όμιλος Λογοτεχνίας: «Ο θαυμαστός κόσμος των βιβλίων»

Όμιλος Λογοτεχνίας: «Ο θαυμαστός κόσμος των βιβλίων»
Α΄, Β΄ τάξεων
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Χειλάκη Αγγελική, Λιόντου Κων/να

Πρωταρχικός στόχος είναι οι μαθητές να αγαπήσουν το λογοτεχνικό κείμενο, να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης και κατανόησης αλλά και να καταλάβουν ότι το λογοτεχνικό βιβλίο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για έκφραση και επικοινωνία.

 

Δημιουργική γραφή και έκφραση μέσω Συναισθηματικής Γλώσσας

Όμιλος «Δημιουργική γραφή και έκφραση μέσω Συναισθηματικής Γλώσσας», Γ΄, Δ΄  τάξεων
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Βέργου Βασιλική, Λώλη Ελευθερία

Στο πλαίσιο του ομίλου καταβάλλεται προσπάθεια οι μαθητές με τρόπο ευχάριστο και εποικοδομητικό να προσεγγίσουν πολύπλευρα και αποτελεσματικά τόσο τον έμμετρο όσο και τον πεζό γραπτό λόγο, καθώς και να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν σε βάθος και να παράγουν τέτοιου είδους κείμενα. Η συγκεκριμένη δράση, βέβαια, δεν αποσκοπεί στο να διαμορφωθούν συγγραφείς λογοτεχνικών κειμένων, αλλά στο να συμβάλει  αφενός στην καλλιέργεια του γλωσσικού αισθητηρίου των μαθητών και αφετέρου στη διάνοιξη νέων δρόμων για την προσπέλαση των λογοτεχνικών κειμένων, διαπλάθοντας απαιτητικούς αναγνώστες που όμως δεν φοβούνται να εκφράσουν και οι ίδιοι γραπτά τις σκέψεις και τις απόψεις τους.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Εικαστικό Εργαστήρι

Όμιλος «Εικαστικό Εργαστήρι»
Γ', Δ',  Ε΄, Στ΄  τάξεων
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πατλιά Σπυριδούλα, Ελευθεριάδου Λασκαρίνα

Οι μαθητές του Εικαστικού Ομίλου μελετούν τα χαρακτηριστικά, τις οπτικές ποιότητες και λεπτές διαφορές καλλιτεχνικών ρευμάτων, σχολών και εκπροσώπων τους και δημιούργούν τα προσωπικά τους έργα, διευρύνοντας και αξιοποιώντας τη φαντασία, την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητά τους.

 

Κατασκευές πειραμάτων με απλά υλικά και μέσα

Όμιλος «Κατασκευές πειραμάτων με απλά υλικά και μέσα»
Ε΄, Στ΄  τάξεων
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Χειλάς Αθανάσιος, Κωνσταντίνου Ιωάννης

Οι δραστηριότητες και τα πειράματα επιλέγονται με κριτήριο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την εξοικείωσή τους με την πρακτική χρήσης απλών υλικών για την εκτέλεση των πειραμάτων. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η σταδιακή αποδέσμευση των μαθητών από την εκτέλεση πρότυπων πειραμάτων και η καλλιέργεια της αυτενέργειας με σκοπό τη δημιουργία νέων πειραμάτων.

 

Παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί

Όμιλος «Παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί»
Α', Β', Γ', Δ', Ε', ΣΤ' τάξεων
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Γκουρογιάννη Ιωάννα

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

Κύλιση στην Αρχή