Εκπαιδευτικοί Όμιλοι

Όμιλος «Μαθηματικά και Λογοτεχνία»

Όμιλος «Μαθηματικά και Λογοτεχνία»
Β΄, Γ΄ τάξεων
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χειλάκη Αγγελική

Οι μαθητές θα αναγνώσουν, θα αναδιηγηθούν αλλά και θα αφηγηθούν κείμενα, στα οποία έχουν αποδώσει ένα βαθύτερο νόημα και έχουν αναδείξει τις ιδέες τους. Θα αναγνωρίσουν σχήματα λόγου και λογοτεχνικές δομές. Θα οδηγηθούν μέσα από αβίαστες τεχνικές στη δημιουργική  συγγραφή κειμένων και στις αφηγηματικές ψηφιακές τεχνικές. Θα αποκτήσουν μαθηματικές δεξιότητες μέσα από βιωματικές δράσεις και θα υπάρξει άμεση σύνδεση των μαθηματικών εννοιών με κατανόηση και απόδοση γλωσσικών νοημάτων.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Λογοτεχνίας "Επαφή με τη ελληνική λογοτεχνία 19ου και 20ου αιώνα"

Όμιλος Λογοτεχνίας: «Επαφή με τη ελληνική λογοτεχνία 19ου και 20ου αιώνα»
Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Βέργου Βασιλική

Διερεύνηση των ενδιαφερόντων και των αναγκών των παιδιών σε σχέση με τη λογοτεχνία. Αφύπνιση του ενδιαφέροντός τους σχετικά με την συγγραφή της συγκεκριμένης περιόδου. Νοηματική και δομική επεξεργασία κειμένων διαβαθμισμένου βαθμού δυσκολίας. Καλλιέργεια της  δημιουργικής γραφής και έκφρασης. Συνδυασμός μουσικών κομματιών με συναισθήματα ή ήρωες κειμένων και απόδοσή τους σε ζωγραφιές ή κείμενα.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Εικαστικών «Τέχνης Δημιουργήματα»

Όμιλος Εικαστικών «Τέχνης Δημιουργήματα»
Γ, Δ', Ε' & ΣΤ' τάξεων
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πατλιά Σπυριδούλα, Ελευθεριάδου Λασκαρίνα

Οι μαθητές του Εικαστικού Ομίλου μελετούν τα χαρακτηριστικά, τις οπτικές ποιότητες και λεπτές διαφορές καλλιτεχνικών ρευμάτων, σχολών και εκπροσώπων τους και δημιουργούν τα προσωπικά τους έργα, διευρύνοντας και αξιοποιώντας τη φαντασία, την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητά τους. Οι μικροί μας καλλιτέχνες δημιουργούν με καινούριες τεχνοτροπίες (dripping, φωτογραφία και ζωγραφική, σύγχρονη γλυπτική) και φιλοτεχνούν με χαρακτική και ελεύθερο σχέδιο.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος "Δημιουργική Γραφή: Παραγωγή Κειμένου και Θεατρική Δράση"

Όμιλος «Δημιουργική Γραφή: Παραγωγή Κειμένου και Θεατρική Δράση»
Δ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Λώλη Ελευθερία

Στο πλαίσιο της Δημιουργικής γραφής το λογοτεχνικό έργο δεν αντιμετωπίζεται ως «έτοιμη φόρμα» διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο για κριτική ανάλυση, αλλά σαν μία δυναμική συνθήκη που μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω ενεργείς παρεμβάσεις από τα ίδια τα παιδιά. Με άλλα λόγια, με αφόρμηση ένα λογοτεχνικό κείμενο της παιδικής λογοτεχνίας το παιδί μπορεί να πειραματιστεί, να εκφραστεί ελεύθερα και, γιατί όχι, να δημιουργήσει και το ίδιο «λογοτεχνικά κείμενα». Η όλη δράση έχει ως κεντρικό στόχο ο μαθητής να αποκτήσει ενεργητικό ρόλο στην πρόληψη ενός λογοτεχνικού κειμένου. Έτσι, μέσω της βιωματικής προσέγγισης του λογοτεχνικού έργου με την παραγωγή νέου κειμένου με σημείο αναφοράς το υπό μελέτη έργο, ο μαθητής βοηθιέται να καταστεί τουλάχιστον επαρκής αναγνώστης και στη συνέχεια να παράγει και ο ίδιος αυτοδύναμο πρωτότυπο γραπτό λόγο. Κοντολογίς, το παιδί δεν αντιμετωπίζεται απλά ως παθητικός αναγνώστης αλλά και ως εν δυνάμει συγγραφέας.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Κύλιση στην Αρχή