Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

2019 2020

palimpsest01

"PALIMPSET: Μία διαδραστική, μουσειακή εμπειρία στον αστικό χώρο"
ΣΤ' τάξη

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Λώλη Ελευθερία

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού υπαίθριου μουσείου στα Ιωάννινα. Τα εκθέματα του μουσείου αυτού θα είναι διασκορπισμένα σε δημόσιους χώρους της πόλης των Ιωαννίνων. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι μαθητές θα συμμετέχουν δυναμικά στη δημιουργία ενός μουσείου «νέας γενιάς».  Έχει μάλιστα σκοπό να επαναφέρει τις μνήμες του παρελθόντος στην πραγματική τους τοποθεσία, δημιουργώντας έτσι, ένα υβριδικό παλίμψηστο στον αστικό ιστό των Ιωαννίνων.

 

mythoi-aisopou

"Ζωντανεύοντας τους μύθους"
Δ' τάξη

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική

Οι μαθητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με τους μύθους του Αισώπου και θα τους αποτυπώσουν ψηφιακά με το δικό τους τρόπο. Οι μύθοι έχουν άφταστη διδακτικότητα, θαυμαστή απλότητα, ιδιαίτερη χάρη και είναι παρμένοι από την καθημερινή ζωή και φύση. Συμβάλλουν στην καλλιέργεια του αφηγηματικού λόγου στην προαγωγή της φιλαναγνωσίας,  στην διασκέδαση και απόλαυση του λογοτεχνικού κειμένου και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Οι μαθητές/τριες θα διερευνήσουν και θα ζωντανέψουν ψηφιακά τους μύθους αξιοποιώντας προγράμματα παρουσιάσεων, επεξεργασίας ήχου, επεξεργασίας βίντεο. Θα ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου. Θα συνεργαστούν και θα εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. Θα εμπλακούν ενεργά σε συλλογικές διερευνητικές δραστηριότητες, όπου το ζητούμενο είναι η αναζήτηση, η συλλογή, η επεξεργασία των πληροφοριών, η αξιολόγηση των νέων στοιχείων, η σύνθεση και η παρουσίαση του τελικού προϊόντος.

 

Δράσεις για έναν καλύτερο κόσμο:μικρά βήματα στο σχολείο, μεγάλα για την ανθρωπότητα!

"Δράσεις για έναν καλύτερο κόσμο:μικρά βήματα στο σχολείο, μεγάλα για την ανθρωπότητα!"
B' τάξη

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Λώλου Μαρία, Ελευθεριάδου Λασκαρίνα, Τζακώστα Ζαμπέτα

? Ανθρώπινα Δικαιώματα ? Δικαιώματα του Παιδιού (κατοχύρωση ? καταπάτηση ? συνέπειες) ? Ειρήνη και Πόλεμος - Τα παιδιά πρόσφυγες. ? Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί ? Ομοιότητα και διαφορά - Ανισότητες και Διακρίσεις. ? Αντίσταση στο ρατσισμό - Αποδοχή της διαφορετικότητας στη φυλή, στο φύλο, στο χρώμα και στις ικανότητες των ανθρώπων. ? Η Τέχνη ως διεθνής γλώσσα υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ? Επέκταση και σύνδεση στη σχολική πραγματικότητα για την καταπολέμηση της βίας και του ρατσισμού μέσα από τη διαμόρφωση θετικών αναπαραστάσεων των μαθητών/τριών απέναντι σε διάφορα γλωσσικά και πολιτισμικά συστήματα αλλά και υιοθέτηση ενός κώδικα επικοινωνίας που να ανταποκρίνεται στην ποικιλόμορφη πραγματικότητα. ? Κατάρριψη των στερεοτύπων, ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών απέναντι σε αλλόγλωσσους και αλλοεθνείς, ανακάλυψη του εαυτού μέσα από τον άλλον, ανάπτυξη γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε τρεις γλώσσες. [Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά].

 

Κύλιση στην Αρχή