Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής

2019 2020

sustianablecity

Η πόλη μας
Γ', Δ', Στ' τάξεις

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κωνσταντίνου Ιωάννης, Πατλιά Σπυριδούλα, Χειλάς Αθανάσιος

Ανάδειξη περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Οι μαθητές θα έρθουν με οργανωμένο τρόπο σε επαφή με πληροφορίες που σχετίζονται με την παράδοση και γενικά τον πολιτισμό της περιοχής. Θα επιδιωχθεί η σύνδεσή τους με τη σύγχρονη κοινωνική δομή.

Οι μαθητές μέσα από τις σχετικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος, όπως η αναζήτηση πληροφοριών ή οι επισκέψεις σε φορείς που δραστηριοποιούνται σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος , θα έρθουν σε επαφή με βιωματικές δράσεις και θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος και την επίδραση του ανθρώπου σε αυτό στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων.  

 

Πολίτες του αύριο - η πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης

Πολίτες του αύριο: η πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης
Citoyens de demain : l’enjeu du développement durable
Γ' τάξη

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ζαμπέτα Τζακώστα ΠΕ05

Οι φίλοι του πλανήτη μελετούν το ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι και συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια ορθολογικότερης διαχείρισης και χρήσης των απορριμμάτων για την βιωσιμότητά του πλανήτη.

Οι φίλοι του πλανήτη ενημερώνονται, συζητούν, επιχειρηματολογούν και έρχονται σε επαφή μέσα από αυθεντικά πολυμεσικά κείμενα στην ελληνική & γαλλική γλώσσα με καλές πρακτικές σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων, την υπεύθυνη κατανάλωση και ειδικότερα με την ανάπτυξη καλών πρακτικών για την πρόληψη και τη μείωση
των αποβλήτων στο σχολείο.

 

Κύλιση στην Αρχή