Προγράμματα Αγωγής Υγείας

2019 2020

relationships

Οι διαπροσωπικές μου σχέσεις
Α' τάξη

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Βέργου Βασιλική, Ευθυμίου Χριστίνα, Γκουρογιάννη Ιωάννα

Η μοναδικότητά μου / Αναγνωρίζοντας και εκφράζοντας συναισθήματα / Επίλυση διαφωνιών με ηρεμία / Και οι άλλοι άνθρωποι έχουν συναισθήματα / Ποιος είναι ο φίλος; / Μαθαίνω να ακούω σωστά / Συνυπάρχω με τους άλλους / Τα λάθη επιτρέπονται / Είμαι υπεύθυνος / Υποστηρίζει ο ένας τον άλλο.  

Με τα παιδιά θα επιδιώξουμε: να συνειδητοποιήσουν πως είναι άτομα μοναδικά και ξεχωριστά, αναγνωρίζοντας τις δυνάμεις, τις ικανότητες και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους / να αρχίσουν να συνειδητοποιούν τις επιρροές και τις σχέσεις που διέπουν τον κόσμο τους / να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση τους, εκτιμώντας τις δεξιότητες και τα επιτεύγματα τους, να εντοπίσουν συναισθήματα που είναι κοινά σε όλους / να αρχίζουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά τους συναισθήματα και αισθήματα / να εντοπίσουν και να αναλογιστούν τους τρόπους με τους οποίους αντιδρούν στις καθημερινές διαφωνίες που έχουν / να καταλάβουν ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι επίλυσης των διαφωνιών τους.

  

Βήματα για τη ζωή

Βήματα για τη ζωή
Β' τάξη

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Ελευθεριάδου Λασκαρίνα, Ευθυμίου Χριστίνα, Γκουρογιάννη Ιωάννα

Μαθαίνω να αγαπώ τον εαυτό μου και να ζω αρμονικά με τους άλλους.
(Εφαρμογή προτεινόμενων διδακτικών καρτών από το υλικό του προγράμματος Σχεδία του ΚΕΘΕΑ "Δεξιότητες για τα παιδιά του Δημοτικού-Προάγοντας την προστασία του παιδιού")  

Ενότητα1: Εγώ ένας ξεχωριστός άνθρωπος (η μοναδικότητά μου- ενίσχυση αυτοεκτίμησης). 
Ενότητα2: Ένας από τους πολλούς (συνυπάρχω με τους άλλους-ομοιότητες και διαφορές-φιλία). 
Ενότητα3:Συναισθήματα και αισθήματα (αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων- αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων-επίλυση διαφωνιών). 
Ενότητα4: Μαθαίνω νέες δεξιότητες (επικοινωνώ και διαπραγματεύομαι). 
Ενότητα 5: Αντιμετωπίζω προκλήσεις (λήψη αποφάσεων- υποστήριξη).

  

citizenship

Τα παιδιά ενεργοί πολίτες
Α', Β', Γ', Δ', Ε', ΣΤ' τάξεις

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Βέργου Βασιλική, Ευθυμίου Χριστίνα, Νικολού Αγγελική (Α'), Ελευθεριάδου Λασκαρίνα, Τζακώστα Ζαμπέτα, Γκουρογιάννη Ιωάννα (Β'), Πατλιά Σπυριδιούλα, Κωνσταντίνου Ιωάννης, Χειλάς Αθανάσιος (Γ', Δ', Ε'), Κύρκου Βερενίκη, Λώλη Ελευθερία, Λώλου Μαρία (ΣΤ') 

Εθελοντισμός- διαφορετικότητα- αλληλεγγύη / Δραστηριότητες προσφοράς- ενσυναίσθησης και συναισθηματικής υποστήριξης / Ιδιαιτερότητες παιδιών προσφύγων στη χώρα μας / Ιδιαιτερότητες της κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες / Ιδιαιτερότητες της τρίτης ηλικίας / Ατομική και Συλλογική ευθύνη.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να: εξοικειώσει τους μαθητές με τις έννοιες εθελοντισμός, ενεργός πολίτης, αλληλεγγύη / να καλλιεργήσει στους μαθητές τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη ως τρόπος συμπεριφοράς και δράσης / να κινητοποιήσει τους μαθητές σε δραστηριότητες προσφοράς, αλληλεγγύης, βοήθειας και συναισθηματικής υποστήριξης, και, τέλος, την προώθηση της συμμετοχής στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον / να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και να αποκτήσουν ατομική και συλλογική ευθύνη απέναντι στην εφαρμογή των δικαιωμάτων, συμμετέχοντας ενεργά και με ομαδικό πνεύμα / Να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης των παιδιών προσφύγων, των ατόμων με αναπηρίες / Να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες της τρίτης ηλικίας.

 

Κύλιση στην Αρχή