Εκπαιδευτικοί Όμιλοι

english club

Ο Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας και Πολιτισμού του σχολικού έτους 2017-2018 απευθύνθηκε σε μαθητές της Α? & της Β? Δημοτικού. Ο σχεδιασμός του ακολούθησε τις αρχές του πολυγραμματισμού και υιοθέτησε σύγχρονες γλωσσο-παιδα­γωγικές προσεγγίσεις. Αντικείμενό του ήταν η αφύπνιση:

  • της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών μέσα από την Αγγλική Γλώσσα,

  • της διαπολιτισμικής τους συνείδησης (γνωριμία με ήθη ? έθιμα, παιχνίδια των αγγλόφωνων χωρών για την καλλιέργεια της ανεκτικότητας, του σεβασμού & της αλληλοκατανόησης μέσα από την «διαφορετικότητα»), και

  • η δημιουργία ευκαιριών και περιστάσεων για την πολύπλευρη ανάπτυξη της συναισθηματικής, δημιουργικής, κοινωνικής, νοητικής και γλωσσικής ευφυΐας των μαθητών. 2aPoster English Club

 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Λώλου Μαρία, ΠΕ06

Κύλιση στην Αρχή