Εργαστήριο Πληροφορικής

Οι μαθητές ζωγραφίζουν με το πρόγραμμα ζωγραφικής KolourPaintΟι μαθητές της Β' τάξης (Σχ. Έτος 2013-2014) στο μάθημα της Πληροφορικής, εξοικειώθηκαν με το προγράμματα ζωγραφικής KolourPaint και παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους. Το KolourPaint είναι ένα πρόγραμμα ζωγραφικής για περιβάλλον Linux, αντίστοιχο του MS-Paint των Windows.

Οι μαθητές ζωγραφίζουν με το πρόγραμμα ζωγραφικής KolourPaintΟι μαθητές της Α' τάξης (Σχ. Έτος 2013-2014) στο μάθημα της Πληροφορικής, εξοικειώθηκαν με τα προγράμματα ζωγραφικής TuxPaint και KolourPaint και παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους.

Κύλιση στην Αρχή