Εκπαιδευτικοί Όμιλοι

Ηλιακός φούρνος

Στον Όμιλο Φυσικής, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε' τάξης  (σχ. έτος 2023-2024) κατασκεύασαν έναν ηλιακό φούρνο για να συζητήσουν πώς λειτουργεί ένα θερμοκήπιο. 

Μέσα από αυτήν τη δραστηριότητα, οι μαθητές/τριες απέκτησαν όχι μόνο πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις, αλλά κλήθηκαν να σκεφτούν και να αναζητήσουν δημιουργικές λύσεις για προβλήματα που σχετίζονται με την ενέργεια και την αειφορία.

- Πώς λειτουργεί ένας ηλιακός φούρνος και πώς η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα;
- Ποιός είναι ο ρόλος των διαφόρων υλικών στη συγκέντρωση και απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας;
Πώς μπορώ να εφαρμόσω τις επιστημονικές γνώσεις μου σε πρακτικές εφαρμογές;

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Χειλάς  Αθανάσιος (ΠΕ70)

Κύλιση στην Αρχή