Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας προχωρήσαμε στην τελική διατύπωση και έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός προκύπτει από την προσεκτική μελέτη της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και νομολογίας όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την αναγκαιότητα εφαρμογής τους.

Οι κανόνες αυτοί έχουν ως σκοπό να περιγράψουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις, αλλά να προφυλάξουν τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του Σχολείου.

Προσπάθεια όλων είναι να δημιουργήσουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο κάθε μαθητής/τρια θα μπορεί να διαμορφώσει την προσωπικότητά του.

Μπορείτε να δείτε τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Σχολείου εδώ.

 

 

Κύλιση στην Αρχή