Ολοήμερο Σχολείο

Το Oλοήμερο Σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους, όπως είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση του απογευματινού χρόνου παραμονής των παιδιών στο σχολείο, με την πλήρη ευθύνη και εποπτεία των εκπαιδευτικών. Στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στην τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
 
Η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ξεκινά μετά τη λήξη των μαθημάτων του κανονικού προγράμματος, στις 13:15 μέχρι και τις 16:00, όπου αποχωρούν όλοι οι μαθητές. Επίσης λειτουργεί και η Πρωινή Ζώνη του Ολοημέρου από τις 7:00 - 8:00.
 
 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 13:15 - 13:20  5' Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
 13:20 - 14:00  40'

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Διατροφική Αγωγή

 14:00 - 14:15  15' Διάλειμμα 
14:15 - 15:00 45'

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 - 15:15 15' Διάλειμμα
15:15 - 16:00 45'

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά,
Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι
Δραστηριοτήτων)

16:00 - Λήξη ολοήμερου προγράμματος
 

 

Κύλιση στην Αρχή